Håndtering af regnvand i byerne kræver mange forskellige løsninger og funktioner for at lykkes med opfyldelse af spildevands- og klimatilpasningsplanerne samt vandrammedirektivet. I nogle områder, er der brug for mere forsinkelse som supplement til den eksisterende kloak. I andre områder ønskes der fuld afkobling af regnvand til kloakken med krav om forsinkelse og rensning og en tredje lokalitet kræver en LAR løsning.

Rockflow kan anvendes i alle disse typer af anlæg. Design parametrene er blot forskellige om Rockflow anvendes i en bassinløsning med LAR eller forsinkelse og om bassinet også skal kunne rense inden udledning til recipient. De tekniske aspekter er af stor betydning for en vellykket implementering af et Rockflow-anlæg.

Vi hjælper derfor gerne med at identificere eller beregne de rigtige tekniske aspekter, så vi kan blive enige om et passende Rockflow-design. Vi tilbyder en række generelle retningslinjer og (detaljerede) tegninger som teknisk assistance til at dimensionere et Rockflow-anlæg. Til at understøtte designet af et Rockflow-magasin samt tilhørende tilladelser og dialog med myndigheder f.eks. vej og miljø, tilbyder Rockflow guidelines og hjælpeværktøjer. Herudover tilbyder vi også anbefalinger for installation af et Rockflow-anlæg med input til tilbuds- og installationsfasen samt anvisninger for drift og vedligeholdelse.

Har du brug for hjælp?

Vores Rockflow-specialister hjælper gerne med design af Rockflow-anlæg og løsninger til dit projekt.

Fra design til genanvendelse

Den trinvise plan på denne side giver dig en oversigt over de nødvendige data og downloads. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Rockflow-specialisterne direkte via den røde knap.

01

Design

Rockflow kan indgå i regnvandssystemer med flere funktioner f.eks. LAR, forsinkelse og/eller renseløsninger for afstrømmet regnvand. På denne side har vi samlet vejledning og dokumentation for rådgivere og projektejere, der ønsker at kende til dimensioneringsgrundlaget for anlæg med Rockflow, der kan udføres som kendte løsninger som f.eks. faskiner, forsinkelse af regn og skybrud i magasiner af Rockflow samt rensning af regnvand i anlæg opbygget af Rockflow.

02

Udledningstilladelse og miljø

Et Rockflow filter renser overordnet set på samme niveau som våde regnvandsbassiner, der er gældende BAT. Ud fra denne betragtning kan myndigheder godkende og udstede udledningstilladelser til recipienter, hvis der sker rensning af det afstrømmende regnvand i et Rockflow anlæg dimensioneret efter de her givne vejledninger.

03

Udbud

Rockflow elementerne er basiskomponenten i et Rockflow system. Hertil kommer brønde, rør og andet VA gods, til at forbinde Rockflow anlægget med afvandingssystemet. Rockflow elementerne har en række unikke egenskaber, der gør dem anvendelige både til forsinkelse eller LAR samt rensning af afstrømmet regnvand.

04

Installation

Til hjælp ved installation af et Rockflow anlæg er der udarbejdet en række anvisninger til entreprenøren, som kan hentes her.

05

Drift

Når anlægget er færdiginstalleret og inden det ibrugtages anbefaler vi, at få det inspiceret. Dels for at sikre, at det er korrekt installeret og dels for at sikre, at der ikke ligger store mængder sand og andre materialer fra byggeriet tilbage i anlægget. Hvis der gør det, skal det fjernes inden ibrugtagningen. Er anlægget mod forventning ikke udført korrekt, må der træffes passende foranstaltninger. Rockflow teamet bidrager også her gerne med råd og anbefalinger.

06

Genanvendelse

Rockflow stenuldselementer er produceret af cirkulær stenuld, som indeholder en stor del genanvendt materiale. Vores påvirkning af miljøet er blevet objektivt analyseret af tredjepart.

Vil du holde dig orienteret om nye udviklinger?

Tilmeld dig nyhedsbrevet her:

Andre spørgsmål? Kontakt os eller læs ofte stillede spørgsmål: