Livscyklusvurdering (LCA)

LCA er en metode til vurdering og kvantificering af Rockflow stenuldsprodukternes miljøpåvirkning samt ressource- og energiforbrug gennem hele deres livscyklus, fra udvinding af råstoffer, til produkterne er udtjent.

An infographic of life cycle assessment at ROCKWOOL.
Keywords: Life cycle assessment, LCA, sustainability, EPD, Environmental Declaration, environmental performance, assessment, life cycle, climate change, global warming potential, carbon footprint, impacts, emissions

Genanvendelse

Efter at et Rockflow bassinet er udtjent, kan ROCKWOOL tage stenulden tilbage og smelte den om til nye stenduldsprodukter. Herved reduceres affaldsmængden sammenlignet med f.eks. et vådt bassin, hvor sediment i forbindelse med drift og vedligehold, skal deponeres som forurenet jord, efter det er afvandet.

Rockflow LCA infographic

Miljøvaredeklaration (EPD)

Hvad er en EPD (miljøvaredeklaration)?

En EPD (miljøvaredeklaration) er et dokument, der indeholder alle oplysninger om et produkts miljøpåvirkning gennem hele produktets livscyklus. Det er lidt ligesom næringsdeklarationen på levnedsmidler, bortset fra, at miljøvaredeklarationen angiver den mulige miljøpåvirkning inden for tre grundlæggende kategorier: miljøpåvirkninger, ressource- og energiforbrug samt affald.

Rockflows EPD'er følger europæiske og internationale standarder (EN 15804).

Bemærk: Da de underliggende datasæt og dybden af de indeholdte oplysninger varierer fra virksomhed til virksomhed, kan EPD'er endnu ikke anvendes til sammenligning af produkter.

Recycle, sustainability, energy efficiency, green energy