Hvorfor bruge Rockflow løsninger?

Morgendagens by har ikke kun brug for god infrastruktur til mennesker, men også til vand. For færre oversvømmelser i byerne giver renere vand og bedre livskvalitet.

Rockflow magasiner fylder næsten intet over jorden og skaber masser af plads under jorden til vand. En moderne løsning til den moderne by, der bidrager til renere grund-og overfladevand.

01

Som en svamp

Rockflow's kapacitet er på op til 95% af sin egen volume og kan dermed hurtigt opsuge store mængder vand.

02

Høj bæreevne

Rockflow kan på grund af sin høje bæreevne også installeres under veje, parkeringspladser og parker.

05

Vand retur til naturen

Ved naturlig infiltration kan vandet ledes tilbage til naturen. Allerede efter 24 timer, er systemet klar til næste skybrud.

Rockflow er installeret mere end 300 steder. Fra Sverige i nord til Italien i syd. Se vores casestudier: