Nyheder

Læs nedenfor de seneste nyheder om klimatilpasning i bymiljøet og anvendelsen af ​​Rockflow som en bæredygtig løsning til opsamling, infiltration og genbrug af regnvand.

Types

Brands

When

We can't find any results that match your search

Article
06 dec. 2023

Hvordan opnås accept for BAT med alternative renseløsninger til regnvand?

Udledning af regnvand til overfladevand kræver en udledningstilladelse, hvor der sædvanligvis stilles krav om rensning efter Bedste Tilgængelige Teknik, BAT (Best Available Technique). BAT er i Danmark i dag betragtet som værende våde regnvandsbassiner.I tætte bymiljøer kan våde regnvandsbassiner ofte ikke anvendes grundet mangel på plads. Her er der behov for alternative renseløsninger, der kan indgå i bymiljøet uden store tab af plads på overfladen. Ligeledes er der en stigende efterspørgsel fra myndighederne om mere rensning, end den rensning, der kan opnås med våde regnvandsbassiner, når der udledes til målsatte recipienter. Der er altså brug for alternative renseløsninger.

20200604 RW-LF PHO 339
Article
06 dec. 2023

Sten slår vand i hænderne på Odense-entreprenør

Et nyt stenuldsprodukt anvendt på et LAR-projekt i Odense har givetentreprenør og bygherre et fleksibelt våben i kampen mod regnvandet.

20200904 RW-LF PHO 376
Article
06 dec. 2023

Rockflow Gennemtestet regnvandsprodukt

Klimasikring er på alles læber. Det seneste årti har vist, at de ødelæggelser som de enorme regnbyger forårsager, er så dyre, at vi er tvunget til at handle nu. Samtidig er meget af regnvandet forurenet, hvilket går ud over vandmiljøet. Men med Rockflow har man et produkt, der både optager og renser regnvand under skybrud. Det er i sin enkelhed bæredygtig regnvandshåndtering, der løser to udfordringer i et produkt.

20200604 RW-LF PHO 338
Article
06 dec. 2023

Stenuld kan rense og holde vandet i lokalområdet

åde herhjemme og i udlandet har byer og myndigheder indset, at fremtiden vil byde på mere voldsomme vejrfænomener – og især risikoen for voldsomme skybrud stiller høje krav til de klimatilpasningsløsninger, som installeres i og omkring landets byggeprojekter.

20200922 RW-LF PHO 398
Article
06 dec. 2023

Klimatilpasning: Regnvand skal renses og holdes i lokalområdet – ikke ledes væk

Traditionelle aktive renseløsninger til regnvand er dyre, pladskrævende og fjerner vandet fra lokalområdet. Rockflow, en del af ROCKWOOL Group, satser på en stenuldsbaseret løsning, som ikke kun kontrollerer vandmængderne, men også er i stand til passivt at filtrere affaldsstoffer fra, før de ender i grundvandet.

20190102 RW-LF-PHO 233
Article
06 dec. 2023

Nyt fleksibelt våben i kamp mod regnvandet i Odense

Med et stenuldsprodukt har entreprenører og bygherrer fået en fleksibel løsning til håndtering af regn, og det er nu afprøvet på projekt i Odense med succes.

Load more

Vil du holde dig orienteret om nye udviklinger?

Tilmeld dig nyhedsbrevet her: