Welkom bij ROCKWOOL Rainwater Systems Rethink urban water

Rockflow werkt als een ondergrondse regenspons:

Swipe to explore

Opvangen
Opvangen

Afstromend hemelwater van het omgeliggende gebied stroomt via een straatkolk of put het Rockflow systeem in. De steenwol werkt als een grote spons, die het water vasthoudt. Zo wordt wateroverlast bij hevige regen effectief voorkomen.

Opvangen
Filteren
Filteren

Afstromend hemelwater bevat vaak ongewenste schadelijke stoffen van daken, auto's en straten. vervuild. Rockflow steenwol houdt het water niet alleen vast, maar heeft ook een reinigende werking. Zo worden zwevende deeltjes en chemische vervuiling uit het water gefilterd.

Filteren
Infiltreren
Infiltreren

Het gebufferde en gereinigde water wordt langzaam teruggegeven aan de bodem. Daar is het water weer beschikbaar voor omliggende bomen en groen. Zo draagt Rockflow bij aan een natuurlijke watercyclus in bebouwd gebied.

Infiltreren
Ontluchten
Ontluchten

Terwijl het Rockflow systeem van onderaf wordt gevuld met water, ontsnapt de lucht aan de bovenkant via het ontluchtingskanaal. Zo kan het systeem zich razendsnel vullen met water.

Swipe to explore

Onder pleinen en parken
Onder pleinen en parken

Bij een centrale buffer onder pleinen or parken wordt het water van een omliggend gebied naar een centrale plek geleid, opgevangen en geïnfiltreerd of afgegeven aan het riool.

Horst aan de Maas
Onder de trambaan
Onder de trambaan

Vaak is de beschikbare ondergrondse ruimte om hemelwater te bergen in binnenstedelijk erg krap. Dankzij de hoge draagkracht en flexibiliteit van Rockflow maken ook onder trambanen ruimte voor regen.

Amsterdam Nieuwe Zijde Noord
Groen-blauwe wadi's
Groen-blauwe wadi's

Een slimme klimaatwadi met steenwol kan ondieper en daardoor veiler aangelegd worden, water voor beplanting vasthouden én hoosbuien bufferen.

Zoeterwoude
Onder de rijbaan of fietspad
Onder de rijbaan of fietspad

Bij rioolrenovatieprojecten of nieuwbouw vervangt een Rockflow waterbergings- en infiltratiesysteem het regenwaterriool. Hemelwater wordt niet langer getransporteerd, maar direct lokaal geïinfiltreerd. Het Rockflow-systeem ligt hierbij vaak als lijninfiltratie naast het vuilwaterriool onder de weg.

Maasbracht
Nabij boomgroeiplaatsen
Nabij boomgroeiplaatsen

Door regenwater nabij boomgroeiplaatsen te infiltreren in de bodem, wordt de groei van bomen en planten bevorderd en het aantal irrigatiemomenten gedurende droge periodes teruggebracht.

08122022 Binnenstad Tiel

Let's get real - Bekijk onze case studies en ontwerptools: