Voor het herinrichtingsproject van een tweetal wadi’s van circa twee meter diep in de nieuwbouwwijk Westreenen in Loo in gemeente Duiven is het waterbuffersysteem Rockflow toegepast. Het slimme watermanagementsysteem ontdiept de wadi’s.

Onveilige en rommelige wadi's

De wijk kampt al geruime tijd met overlast die de wadi’s veroorzaken. Deze wadi’s zijn twee meter diep, dus gevaarlijk voor kleine kinderen uit de buurt. Daarnaast zijn ze moeilijk te onderhouden. Met het waterbuffersysteem Rockflow zijn de wadi’s heringericht, waardoor de diepe sloot is veranderd in een fraaie groenstrook. De wadi’s zijn hierdoor veiliger en beter te onderhouden, zonder dat de waterbuffercapaciteit afneemt. Inmiddels heeft aannemer Vaarkamp uit Ede de wadi’s aangepakt en ondieper gemaakt tot een diepte van 0,4 meter.

De aanleiding voor de herinrichting van de twee wadi’s in de nieuwbouwwijk Westreenen in Loo was omdat vanuit de bewoners klachten ontstonden over de onveilige en rommelige wadi’s (waterafvoer drainage infiltratie) die zijn aangelegd tijdens de bouw van deze wijk. Daarnaast merkte de gemeente Duiven dat de beheer- en onderhoudskosten van deze waterbuffer-en infiltratievoorzieningen behoorlijk de pan uit rezen.

“De wadi’s zijn ongeveer twee meter diep en 150 meter lang en veroorzaken een onveilige situatie als er water in staat. Omdat ze te diep zijn voor machinaal groenonderhoud, moeten ze handmatig gemaaid worden. Het onderhoud is erg onhandig en aanzienlijk kostbaar voor de gemeente”, zegt Rudi Segers, projectleider ruimtelijke ontwikkeling bij 1Stroom, een gemeentelijke samenwerking tussen de gemeentes Duiven en Westervoort. In de wijk wonen veel jonge gezinnen met kleine kinderen. “De wadi’s met steile taluds waren onveilig voor de kinderen uit de buurt. Kortom, we namen deze klachten uiterst serieus en zochten naar een oplossing om de wadi’s aan te pakken”, vult Segers aan.

Slim watermanagementsysteem

Destijds bleek in het kader van de Watertoets, de overheidsmaatregel die verplicht stelt om binnen de planvorming van een nieuwbouwwijk waterberging te integreren, dat voor de nieuwbouwplannen van de wijk Westreenen in Loo in 2013 deze twee diepe wadi’s de enige optie waren. De waterbergingseis is overigens niet alleen met de wadi’s gerealiseerd maar ook met het graven van een watergang. De oorspronkelijke bergingseis 848 m3 voor dit plangebied is verdeeld over de wadi’s (581 m3) en de watergang (267 m3). Hiermee dragen de wadi’s bij aan de gestelde eis voor dit plangebied, zonder dat de gemeente extra bouwlocaties hoeft op te offeren.

“Deze optie voor diepe wadi’s is eigenlijk nooit ideaal geweest”, zegt Rutger Traag, adviseur civiele techniek bij de gemeente Duiven. “Ze hadden meer weg van een grote sloot dan van een wadi.” Traag vond de oplossing Rockflow. “De infiltratiebuffer Rockflow is een uitstekende en praktische toepassing die binnen een paar weken tijd in de wadi’s is aangebracht”, zegt Traag. "Het systeem kan 97% van de waterberging aan, dus er is nauwelijks verlies van waterbuffercapaciteit. Het slootprofiel van de wadi is iets aangepast tot een vierkante bak, waarin de infiltratiebuffer is geplaatst. “Het slimme watermanagementsysteem is zo robuust, dat een kleine laag grond erover al voldoende is om er met een shovel of grasmaaier overheen te kunnen rijden, zonder de steenwol aan te tasten”, zegt Traag. “Het systeem blijft jarenlang intact in de bodem liggen, zonder dat het materiaal wordt aangetast. Deze kwaliteiten gaven ons de doorslag om voor Rockflow te kiezen. De wadi’s behouden de functie van het waterbufferen, ze blijven netjes onderhouden en ze zijn veilig voor kinderen.”

Ook een groot voordeel van het waterbuffersysteem vindt Traag dat rondom de wadi, die vrijwel pal aan de oprit van de woonpercelen grenst, een beukenhaag geplaatst kan worden voor een betere grensafscheiding. “We kunnen de ondiepe wadi’s in het gebied veel beter onderhouden, waardoor het gebied er veel fraaier uit gaat zien”, zegt Traag. “De onderhoudskosten zijn een stuk lager geworden. Handmatig onderhoud is niet meer nodig omdat we een zitmaaier voor het maaiwerk kunnen inzetten. Dat scheelt ons 4000 euro op jaarbasis.”

Volledig recyclebare steenwol

Wim Jacobs is uitvoerder bij aannemer Vaarkamp uit Ede, deskundig op het gebied van kleinschalige civieltechnische projecten. Jacobs begeleidt de aansturing van dit wadiproject, bestelt de materialen die nodig zijn voor het project en hij heeft nauw contact met de opdrachtgever, de gemeente Duiven. Daarnaast is het zijn taak om de omwonenden voortdurend persoonlijk op de hoogte te houden van de werkzaamheden. Hij is enthousiast over Rockflow. “Dit is een uitstekend systeem om de wadi opnieuw in te richten, veiliger en onderhoudsvriendelijker te maken, zonder dat het zijn functionaliteit verliest”, zegt Jacobs. Met behulp van volledig recyclebare steenwol watermanagementsysteem blijft de waterbuffer jarenlang intact. “De steenwol zelf heeft ook een filterende functie, dus waterafgifte aan grond of riool blijft altijd op peil”, zegt Jacobs.

Wout Tiedink woont sinds 2017 in de wijk Westreenen in Loo. Hij vertelt dat deze wijk een prachtige, nieuwe woonwijk is met een chique uitstraling. “De rommelige, slecht te onderhouden wadi’s waren een doorn in het oog”, geeft hij aan. Vandaar dat hij samen met andere buurtbewoners bij Rudi Segers van de gemeente Duiven heeft aangekaart om de wadi’s aan te pakken. “Vanuit de buurt kwamen steeds vaker klachten over de onveilige wadi’s die vol stonden met onkruid dat niet weggemaaid kon worden.” Tiedink vertelt dat de gemeente direct openstond voor een snelle oplossing, maar dat er slechts een beperkt budget ter beschikking was. “De oplossing is gevonden in het watermanagementsysteem, dat niet opvalt en de wadi ondieper maakt. De rommelige sloot heeft plaatsgemaakt voor een mooie groenstrook”, zegt Tiedink.

Ronald Kruizenga van Rockflow is nauw betrokken bij het wadiproject in Duiven. Hij vertelt dat de gemeente Duiven primair waterberging realiseert in dit plangebied, om te voorkomen dat het watersysteem van Waterschap Rijn en IJssel in korte tijd overbelast raakt bij hoosbuien. “Nederland kampt op dit moment weer met een periode van extreme droogte. Problemen die door deze droogte ontstaan, worden elk jaar weer acuter en ernstiger”, zegt Kruizenga.

Het Rockflowsysteem draagt eraan bij dat hemelwater niet wordt afgevoerd, maar in het plangebied wordt geborgen en geïnfiltreerd. “Hiermee krijgt de wadi nieuwe gebruiksmogelijkheden”, zegt Kruizenga. “Het ontwerp is gebaseerd op een bestaande wadi, waarbij alleen het infiltratiemedium wordt vervangen door Rockflow.” Na de herinrichting van de wadi is het talud niet steiler dan 1:3 en dat levert geen problemen meer op voor het grasmaaien. Daarnaast heeft de wadi met Rockflow een belastbare bodem (VOSB 18/30) waarmee de wadi kan worden ingericht als een functionele groenstreek in plaats van een diepe sloot. “Hiermee is de buffercapaciteit duurzaam gegarandeerd.”

Beleef Rockflow - tijdens een Lunch & Learn sessie of projectbezoek