Waarom waterberging met Rockflow?

De gezonde stad van morgen heeft niet alleen een goede infrastructuur nodig voor mensen, maar ook voor water. Voor minder overlast, schoner water, meer groen en een betere leefkwaliteit. De infiltratiebuffers van ROCKWOOL Rainwater Systems nemen bovengronds nauwelijks ruimte in en scheppen ondergronds veel ruimte voor waterbuffering. Een moderne oplossing voor de moderne stad, die ook nog eens bijdraagt aan schoner grond- en oppervlaktewater.

Al op meer dan 300 plaatsen wordt Rockflow successvol toegepast. Bekijk onze cases: