Innovatie gaat in tech-stad Eindhoven ook ondergronds gewoon door. Met een steenwol waterbuffersysteem wordt in de binnenstad een oplossing geboden voor wateroverlast, op een duurzame manier.

Dit is de situatie

De situatie in Eindhoven is vergelijkbaar met die van veel Nederlandse (binnen-)steden:

  • Door het veranderende klimaat zorgen heftige piekbuien ervoor dat het riool steeds vaker het water niet kan wegwerken - met wateroverlast als gevolg;
  • De stad is sterk verdicht. Er is steeds meer verharding en het aantal inwoners, bedrijven en aansluitingen op het riool neemt in rap tempo toe;
  • Sinds 2019 is het in Eindhoven verplicht dat de waterberging wordt geïntegreerd bij nieuwe projecten in de private ruimte. Er moet een extra voorziening worden getroffen voor het opvangen en vasthouden van maximaal 75 mm regenwater binnen het plangebied (een toename ten opzichte van het waterbeleid van vóór 2019);
  • Volgens het huidige beleid moet voor alle nieuwe verharding minimaal 25 mm en maximaal 75 mm waterberging worden gerealiseerd. Hierbij geldt wel: hoe groener het plan, hoe lager de opgave in millimeters.

Beleef Rockflow - tijdens een Lunch & Learn sessie of projectbezoek