Hoe infiltreer je hemelwater met de driedubbele uitdaging van een hoog grondwaterpeil, heftige buien en langere droogteperiodes? Groessen gaat hiermee aan de slag en vindt in Rockflow een flexibele, natuurlijke en duurzame oplossing.

Dit is de situatie

  • In Groessen, onder de rook van Arnhem, wordt een oplossing gezocht voor de opvang en infiltratie van hemelwater.
  • Het grondwaterpeil van Groessen is hoog. Dat betekent dat diep liggende oplossingen grote delen van het jaar onder water zouden staan.
  • Onder de grond moet rekening worden gehouden met bestaande kabels en leidingen. Bij een oplossing met een HWA zouden bestaande kabels en leidingen moeten worden omgelegd of zou de buis diep onder de grond komen te liggen, in het grondwater.

De oplossing: steenwol

Het team in Groessen heeft een infiltratieoplossing gevonden die aan alle (speciale) eisen voldoet: steenwol. De bestaande hemelwaterafvoer wordt vervangen door Rockflow lijn-infiltratie onder de weg over een traject van 800 strekkende meter. Regenwater wordt met Rockflow doelmatig opgevangen onder de straat. Daar waar het water valt, wordt het op een natuurlijke manier geïnfiltreerd naar de ondergrond.

De Rockflow-buffer is gemaakt van een natuurlijk bodemeigen materiaal, namelijk steenwol. Het materiaal kan heel snel tot 95% van het volume in water opvangen en daarna geleidelijk infiltreren naar de bodem. Infiltratie is dus wezenlijk anders dan de oorspronkelijke buis-oplossing, waarbij het water werd getransporteerd. Rockflow zorgt voor minder belasting op het rioolnetwerk en draagt bij aan het herstellen van de natuurlijke waterbalans.

Het project in Groessen is omvangrijk. Als eerste wordt het vuilwaterriool vervangen, vervolgens worden de Rockflow elementen geplaatst en wordt de hemelafvoer van de huizen en de straatkolken aangesloten op de buffer. Het Rockflow-systeem wordt op dezelfde diepte gelegd als de kabels en leidingen. Daar waar deze ‘in de weg’ liggen, worden stukken Rockflow-buffers onderbroken en met elkaar verbonden via buizen. Zo is er een verbinding en functioneert het als een systeem.

Rockflow - Groessen - Stedelijke klimaatadaptatie

Het resultaat

Het resultaat van dit project sluit op alle vlakken aan bij de uitdagingen waar Groessen voor staat:

Een systeem bóven het hoge grondwaterpeil
De grondwaterstand in Groessen is hoog. In de natte periode staat het grondwaterpeil tot net onder het Rockflow systeem. Andere vormen van waterberging waren beperkt of niet mogelijk.

Eén oplossing voor alle verschillende k-waarden
De k-waarden, ofwel infiltratiewaarden van de grond, variëren sterk van 0,4 meter tot 2,5 meter per dag. Doordat Rockflow een groot infiltratie-oppervlak heeft, kan het in Groessen ook delen van de grond infiltreren met een relatief lage k-waarde.

Grote en voordelige waterberging
Met Rockflow wordt maar liefst 30 millimeter berging gecreëerd. In de ‘traditionele setting’ was een grote buis nodig geweest om deze capaciteit te realiseren. Dat had het project vele malen duurder gemaakt.


Samen met de uitvoerders zorgt het Rockflow team dat het systeem snel en goed wordt aangelegd. Dat betekent dat er vooraf duidelijke instructies worden gegeven en dat Rockflow kennis en ervaring uit eerdere projecten deelt. Voor, tijdens en na de uitvoering blijven de Rockflow experts nauw betrokken.

Beleef Rockflow - tijdens een Lunch & Learn sessie of projectbezoek