Ook in Zweden vallen ’s zomers steeds vaker extreme buien. Hedemora, een stadje in een heuvellandschap waar regenwater altijd een natuurlijke weg vond, is de eerste gemeente in Zweden waar de toenemende wateroverlast met een Rockflow regenwaterbuffer wordt ondervangen.

Met het toenemen van bebouwing en verstening werd het stelsel van circa 90 kilometer aan buizen van het hemelwatersysteem de laatste jaren vaker overbelast. Hedemora ligt in het dal waar ook een belangrijke verkeersweg doorheen loopt die de stad doorsnijdt. Net voor een belangrijke kruising komen ondergronds drie rioleringsbuizen bijeen om in één buis uit te komen die onder de weg doorvoert.

Michael Heijting, voorheen werkzaam als uitvoerder bij Reimer Bouw en Infrastructuur in Almere en als peilbeheerder bij het waterschap in Coevorden, is sinds enkele jaren ‘Projektör’ bij Hedemora Energi en in die hoedanigheid de initiatiefnemer van het innovatieve project. Hij bracht het Nederlandse denken mee dat tot een oplossing van de wateroverlast leidde.

Opdrachtgever was Hedemora Energi dat de stadsverwarming in het gebied verzorgt en daarnaast verantwoordelijk is voor databekabeling, drinkwatervoorziening en het rioleringsstelsel.

Zweden rainproof

Wat we in Nederland al veel langer weten is dat je problemen alleen maar verplaatst als je het water met buizen transporteert. Het regenwater een tijdje vasthouden is de beste oplossing als je grote hoeveelheden moet verwerken. Als je het daarna gedoseerd afgeeft voorkom je overlast in lager gelegen locaties. Al snel werd me duidelijk dat de keuze voor Rockflow veel voordelen zou hebben. Het terrein is hellend, terwijl de buffer vlak moet zijn.

Samenwerking

Bij het kruispunt in kwestie was eerder een appartementencomplex gebouwd op een resterend stukje groen en daarbij was al een kleine berging ingericht. Toen ook een parkeerplaats zou worden aangelegd, belde de aannemer om te vragen waar hij de straatkolken kon inkoppelen op het riool. Daarvan kon geen sprake zijn bij een toch al overbelast systeem, dus mijn advies was om een opvang bassin van zo’n 15 m3 onder de parkeerplaats aan te leggen. Later realiseerde ik me dat het zo midden in het probleemgebied een ideale plek was om een grotere berging in te richten, zodat ook het andere water daar kon worden opgevangen. Met dat idee ben ik in onze organisatie gaan lobbyen.

Ruimte gereserveerd voor uitbreiding

De buffer van 1 meter hoog, 40 meter lang en 15 meter breed heeft een capaciteit van 594 m³. Bij het dimensioneren was niet de benodigde capaciteit leidend, maar de financiële ruimte. “We zijn uitgegaan van het beschikbare budget. De buffer vangt het water op van één van de drie daar samenkomende buizen. We verwachten dat de huidige 600 m³ voldoende is om het aantal overstromingen van drie per jaar naar hooguit één terug te brengen. We hebben budget gereserveerd om in de toekomst ook het water van de tweede leiding op te kunnen vangen".

Beleef Rockflow - tijdens een Lunch & Learn sessie of projectbezoek