De RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden. De N206 ir. G. Tjalmaweg bij Valkenburg kreeg 2 x 2 rijstroken en is voor een deel verdiept aangelegd om twee nieuwe ongelijkvloerse aansluitingen te realiseren. In maart 2023 werd het traject opengesteld voor verkeer, maar daarmee was dit deelproject nog niet voltooid. Er moest nog gewerkt worden aan een oplossing voor het afvoeren van het regenwater dat de bak instroomt. Het water wordt opgevangen in een pompkelder. De ‘first flush’ wordt door een nieuw ontwikkeld reinigingssysteem van Rockflow steenwolelementen gevoerd.

Verontreiniging zuiveren

De first flush is de eerste 4 mm regenwater van een bui. Zeker als het enige tijd niet heeft geregend komt met die first flush de nodige verontreiniging mee: stoffen voor wegenonderhoud zoals pesticiden en ijsbestrijding, maar ook residuen van uitstoot van verbrandingsmotoren, banden en remmen, metalen onderdelen van voertuigen en poly aromatische koolwaterstoffen (PAKs). De EU-wetgeving schrijft voor dat bij lozing van regenwater het ontvangende oppervlaktewater niet verder vervuild mag worden dan al het geval is. De over 2,5 km verdiepte aanleg van de Tjalmaweg levert een first flush van zo’n 240 m3 op. En die moet dus worden gezuiverd.

“In mei ’22 kwamen we daardoor in een patstelling terecht,” verklaart Jacco van Dijk, namens de provincie Zuid-Holland projectleider binnen het bouwteam van de N206. In het oorspronkelijke plan was een persleiding voorzien waarmee de first flush op het bestaande vuilwaterriool van Katwijk zou worden geloosd. De piekbelasting die dit zou opleveren voor het rioolstelsel bleek echter te groot. De oplossing om via een persleiding op een veel verder weg gelegen put te lozen zou dan weer te begrotelijk worden.

1/7
Door de ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit zal het thema zuivering steeds belangrijker worden. De eisen die gesteld worden bij het infiltreren van regenwater of het lozen ervan op oppervlaktewater worden naar verwachting aanmerkelijk strenger.

Daan Los

Adviseur stedelijke klimaatadaptatie ROCKWOOL

Beleef Rockflow - tijdens een Lunch & Learn sessie of projectbezoek