In opdracht van gemeente Maasgouw (Limburg) is het Rockflow waterbergings- en infiltratiesystemen toegepast onder woonstraten als regenwaterriool. Eerder liet de gemeente het Rockflow buffersysteem met succes aanleggen onder speeltuinen en parkeerplaatsen. Het toegepaste regenwaterriool heeft een totale lengte van bijna 3 kilometer. Hemelwater van de daken en van de straten wordt via regenpijpen en goten afgevoerd naar ondergrondse waterbergingen, bestaande uit Rockflow-elementen. De steenwol-elementen met een opnamecapaciteit van 95% slaan het water op en geven het binnen 24 uur gedoseerd aan de bodem af. Rockflow zorgt dat hemelwater niet meer in het vuilwaterriool terecht komt en voorkomt daarmee wateroverlast bij extreme regenval.

Gemeente Maasgouw kiest met Rockflow voor een effectiever, waterbuffer- en infiltratiesysteem dan grind- of lavakoffers en krattensystemen. Het innovatieve systeem slaat namelijk twee keer zoveel op dan lava e/o grind. Daarbij is het sneller en voordeliger, want de bodem kan worden meegerekend in de infiltratie. “Steenwol heeft een dermate hoge dichtheid (poriegrootte onder de 40 µm) dat zandkorrels het systeem niet binnen kunnen dringen”, licht Lowie Eijkelhardt, projectleider civieltechniek van Gemeente Maasgouw toe. “De hoge opnamecapaciteit van Rockflow zorgt er ook voor dat er minder materiaal nodig is om het beoogde buffervolume te bereiken. Vergeleken met lavakoffers scheelt dat meer dan een factor 2. Daardoor hoeft er bij Rockflow minder dan de helft van de grond uitgegraven te worden.”

Nieuwe infiltratiesystemen

Gemeente Maasgouw is proactief in Limburg wat betreft het afkoppelen van regenwater. Regenwater wordt hierbij niet meer middels het vuilwaterriool (voor afvalwater) afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie maar via infiltratie-elementen in de bodem geïnfiltreerd. Dat heeft twee voordelen: zuiveringsinstallaties presteren beter als het aangevoerde afvalwater minder verdund is door regenwater. En infiltratie verbetert de waterbalans en gaat zo verdroging tegen. Sinds 2008 vervangt de gemeente oude vuilwaterriolen en plaatst nieuwe infiltratiesystemen. Voor dat laatste vertrouwt de gemeente steeds vaker op Rockflow. Rockflow heeft bovendien een grote draagkracht waardoor een dekking van slechts 35 centimeter voldoende is”, noemt Rob Driessen, business developer bij Rockflow een extra voordeel. “Hierdoor kan het systeem heel dicht onder de weg worden geplaatst wat het als één van de weinige systemen geschikt maakt in plaatsen met een hoge grondwaterstand.” Rockflow is daarnaast een milieuvriendelijk systeem. “Steenwol is gemaakt van het vulkanische gesteente basalt; een bodemeigen stof en volledig recyclebaar.”

Rockflow video- thumbnail for website

Het Rockflow ontwerp

BLM Wegenbouw uit Wessem is medio dit jaar begonnen met de aanleg van Rockflow. Ingenieursbureau Ducot Engineering & Advies uit Herten tekende het Rockflow-ontwerp en schreef het bestek in opdracht van de gemeente. In uitgegraven sleuven wordt een Rockflow-strook van 1 meter hoog bij 120-150 cm breed aangebracht. Het totale volume van alle straten bedraagt circa 2500 kuub. Op de Rockflow-pakketten komt achtereenvolgens 50 tot 70 centimeter ophoogzand, een fundering van 30 cm menggranulaat, 5 centimeter straatzand en tenslotte een verharding van betonsteen. Het hemelwater van de daken aan de voorzijde en straten worden via regenpijpen, afvoerkolken en ondergrondse leidingen in de steenwolpakketten gevoerd. De pakketten vullen zich van onder naar boven. Driessen: “Een steenwol pakket van 1 m3 voorzien van invoerkanalen vult zich in 10 minuten met water, dat is zes keer sneller dan de norm in dit project.” De waterafgifte geschiedt binnen maximaal 24 uur. “Dat is afhankelijk van de natheid van de bodem. Bij een relatief droge bodem kan het in 4 á 5 uur. In geval van volledige verzadiging is infiltratie niet meer mogelijk en wordt het water op vier punten overgestort naar de Maas.”

Draagkracht Rockflow

Rockflow is van het ontwerp tot en met de uitvoering betrokken. Driessen: “We hebben aan de voorkant veel tijd gestoken in uitleg over het systeem. Met name bij de draagkracht worden wel eens vraagtekens geplaatst. Opdrachtgevers, adviesbureaus en aannemers verwachten meestal niet dat steenwol zeer sterk is ondanks dat het een licht en poreus materiaal is. Om hen definitief te overtuigen hebben we hen onze proeflocatie laten zien. Op ons eigen terrein hebben we een jaar geleden Rockflow met diverse elementsterktes aangelegd. Dagelijks rijden er 60 tot 120 vrachtwagens over proefvlakken; niet één element is sindsdien verzakt, nog geen millimeter.

Dat zegt genoeg.” Jean-Philippe Janssens, senior adviseur water van Ducot Engineering & Advies beaamt dat. “Ten tijde van het ontwerp liep deze test nog. Om extra zeker te zijn dat de Rockflow-elementen niet zouden verzakken hebben we niet één breed maar twee smallere pakketten ontworpen. Achteraf gezien bleek dit niet noodzakelijk en is het ontwerp aangepast naar 1 strook van 1.2 tot 1.5 meter breed. “

Eind 2019 zijn alle straten in oud-Maasbracht voorzien van Rockflow. Lowie Eijkelhardt is tot nu tevreden over het systeem en sluit niet uit dat ook andere straten in Maasgouw overgaan op het innovatieve watermanagementsysteem. “Ik wil Rockflow niet op een voetstuk plaatsen, maar ik ben absoluut fan van het product.”

Beleef Rockflow - tijdens een Lunch & Learn sessie of projectbezoek