In het Zuid-Limburgse dorpje Schimmert stonden regelmatig enkele straten onder water na hevige regenval. Dit probleem is in 2017 opgelost met de aanleg van het Rockflow waterbeheerssysteem onder schoolplein 'Kirkseveldsje'.

Hevige buien lijken de laatste jaren steeds regelmatiger op te treden. De huidige riolering kan zulke hoeveelheden water in zo’n korte tijd niet aan, wat lijdt tot overstromingen. Bovendien is het afgevoerde water erg modderig, verzadigd met leem uit het omringende landschap. Dit veroorzaakte overstromingen van andere straten, ondergelopen kelders, garages en zelfs hele woningen, samen met andere problemen en schade in verband met de wateroverlast. Maar dit probleem is in 2017 opgelost. In samenwerking met het ingenieursbureau Royal Haskoning DHV werd een Rockflow waterbeheerssysteem onder het aangrenzende schoolplein geinstalleerd.

Het regenwater dat van de daken van de naburige school, de sporthal en van de speelplaats loopt, wordt opgevangen door Rockflow. In feite is het systeem een onderaardse buffer, bestaande uit steenwol platen met bijbehorende verbindingsstukken. De installatie houdt ongeveer 500.000 liter (500 m3) water vast, om die vervolgens langzaam af te voeren naar de riolering. Deze hoeveelheid staat gelijk aan een regenbui die ‘maar één keer per eeuw’ optreedt. De afwatering van de buffer naar de riolering wordt met 4-20 uur vertraagd. Na 24 uur is de buffer in staat de volgende grote hoosbui op te vangen.

Om te voorkomen dat het modderige water de buffer compleet blokkeert, werd er een nieuw filtersysteem ontwikkeld op basis van steenwol. Dit filter verwijdert zwevende deeltjes voordat de steenwol het regenwater opneemt, waardoor een optimale werking bij miniem onderhoud wordt gegarandeerd.

Rockflow wordt gebruikt voor:

  • het voorkomen of afzwakken van lokale overstromingen
  • het verminderen van pieken in de waterafvoer naar het rioleringssysteem
  • het verlagen van bedrijfskosten (onderhoud) 

Ronald Pluijmakers. Projectleider bij Royal Haskoning DHV over zijn ervaringen met Rockflow:

“Mijn collega’s van de businessline Water waren samen met bezig met de ontwikkeling van Rockflow voor toepassing in de openbare ruimte. Toen ik van hun werkzaamheden vernam, waren ze net op zoek naar een pilotproject. Ik was overtuigd van het verhaal van mijn collega’s en Rockflow. Ik had een project bij de basisschool in Schimmert, waarbij we tijdelijke buffering moesten toepassen. Toen ik het verhaal over Rockflow hoorde, was ik meteen van de voordelen overtuigd en zag ik dat het perfect paste in mijn lagere school project in Schimmert. Ook mijn opdrachtgever vond het een positief verhaal en was snel overgehaald. In nauwe samenwerking met alle betrokkenen is het pilotproject vervolgens voorbereid en uiteindelijk succesvol uitgevoerd. 

Jos Last, Regisseur Ontwerp & Voorbereiding II van de Gemeente Nuth: 

"Wie het hele verharde oppervlak van de school ziet, vindt dit waarschijnlijk niet zo veel, maar het bleek toch zo’n 50 are te zijn. De speelplaats zelf was te klein om genoeg buffercapaciteit te creëren. Hierdoor moesten we de beschikbare ruimte onder de toegangsweg naar de school ook benutten. Op deze beperkte ruimte was een oplossing nodig die ons voldoende flexibiliteit bood. Steenwol is eenvoudig aanpasbaar aan de beschikbare ruimte en gemakkelijk te hanteren. Als u het mij vraagt, is dat een van de grootste voordelen van Rockflow."

Bewoners:

“Het neemt het water in zich op. Pas als het ophoudt met regenen, stroomt het water door de buffer naar het riool. Een perfect systeem!”

“Het was een extreem probleem. Vooral bij zware regenval was het hier een verschrikking. Al het regenwater stroomde gewoon door de straten.”

Beleef Rockflow - tijdens een Lunch & Learn sessie of projectbezoek