De natuurlijke watercyclus beschermen

Ook in bebouwde gebieden is een natuurlijke waterkringloop essentieel om verdroging tegen te gaan. Maar door stedelijke verharding kan het water niet meer in de bodem opgenomen worden. In plaats daarvan stroomt het weg via het hemelwaterriool, om wateroverlast bij hevige neerslag te voorkomen.

Meer ruimte creëren voor groen, parken en natuurlijke infiltratie is niet altijd mogelijk in stedelijke gebieden. De beschikbare ruimte is daar hard nodig voor andere doeleinden. ROCKWOOL Rainwater Systems biedt een oplossing die bovengronds geen plek inneemt en ondergronds voldoende ruimte creëert voor waterinfiltratie. Voor een vitale, groene stad met een natuurlijke watercyclus.

Uitgelichte projecten: