Vanwege de ligging in Nederlands-Limburg is het kerkdorp Oirsbeek (gemeente Beekdaelen) gevoelig voor wateroverlast door de grote hoeveelheden regenwater die omlaag stromen van de eromheen gelegen steile hellingen. De afgelopen jaren is het rioolsysteem regelmatig overbelast geweest bij hevige regenval, waardoor delen van het dorp onder water kwamen te staan. Deze ernstige situatie bracht de gemeente Schinnen ertoe om baanbrekende maatregelen te nemen voor de aanpak van de wateroverlast met een innovatieve wateropvangbuffer, waarbij gebruik werd gemaakt van Rockflow, een ondergronds watermanagementsysteem op basis van steenwol.

Ton Peeters, adviseur watermanagement van de gemeente Schinnen, legt uit dat de autoriteiten de aanleg van een wadi onder het dorpsplein hebben overwogen als een van de maatregelen tegen de ernstige wateroverlast. Een wadi is een ondiepe verlaging of kanaal waarin het water zich kan verzamelen en het is een gebruikelijke watermanagementstrategie in Nederland. Inwoners van het dorp hadden echter bezwaar tegen deze oplossing. "Het plein werd veel gebruikt voor gemeenschapsactiviteiten in het dorp. Het was een ideale plek voor tenten en andere voorzieningen tijdens festiviteiten en dat zou worden aangetast door de wadi." Op zoek naar een oplossing voor de wateroverlast, waarbij niet alleen de publieke ruimte zou worden gehandhaafd, maar zelfs zou worden verbeterd, kwam de gemeente in contact met ROCKWOOL, die een oplossing adviseerde met Rockflow.

water management, case, construction, solution, lapinus

De oplossing

Rockflow is een ondergronds watermanagementsysteem dat overvloedig regenwater snel en efficiënt opneemt en het uiteindelijk weer afgeeft aan de grond of een riool. De steenwolelementen van Rockflow kunnen in zeer korte tijd 95% van hun volume aan water opnemen en hebben een doorvoersnelheid van 200 meter per dag. Omdat ze ondergronds geïnstalleerd worden is er geen verlies van verharde ruimte en voertuigen kunnen bovenop het systeem parkeren zonder dat de elementen hun vorm of functionaliteit verliezen.

Rob Driessen, technisch specialist van Rockflow, legt uit: ‘Het was al enige tijd duidelijk dat steenwol een belangrijke rol zou kunnen spelen bij watermanagement, maar het was eigenlijk nog niet echt goed onderzocht totdat we 2 jaar geleden samenwerkten in een proefproject met Royal Haskoning DHV.’ De resultaten waren zo succesvol dat Lapinus nu al 15 andere projecten heeft lopen en er zitten er meer in de pijplijn binnen dit toepassingsgebied. Driessen voegt eraan toe dat in het geval van Oirsbeek, 1 m3 steenwol gemakkelijk 950 liter water kan absorberen binnen 8 tot 9 minuten, zelfs bij een lage druk. 

Beleef Rockflow - tijdens een Lunch & Learn sessie of projectbezoek