Afstromend hemelwater is niet schoon

Regenwater dat valt is redelijk schoon. Maar dat is niet meer zo als het eenmaal in de goot belandt: dan spoelen ongewenste en schadelijke stoffen van daken, auto's en straten met het water mee.

 

 

In een wetenschappelijk onderzoek van Boogaard et al (2014) zijn de concentraties van vervuilende stoffen in Nederlands afstromend regenwater gemeten. De gemeten concentraties van veel stoffen, waaronder nutriënten, koper en zink, overschreden daarbij de Nederlandse norm voor maximaal toegestaande concentraties (MAC) voor ontvangende wateren. Ook microplastics wordt een steeds grotere bron van aandacht.

 

Rockflow reinigt afstromend water van wegen en daken

De natuur en het leefcomfort in steden profiteren van schoon grond- en oppervlaktewater. Daarom is het goed om afstromend hemelwater alvast voor te zuiveren voordat het in de bodem opgenomen wordt. Een buffer van ROCKWOOL Rainwater Systems bestaat uit steenwol. Dit Rockflowpakket neemt het gevallen regenwater snel op, wat overlast voorkomt. En het houdt veel vervuiling vast. Zo is het water dat de grond in infiltreert of geloosd wordt op oppervlaktewater een stuk schoner. Het steenwolsysteem zelf maak je in een handomdraai weer schoon.

Steenwol vangt vervuiling af - met de kracht van steen

Steenwol is gemaakt van gesteente. De minerale vezels van steen zijn microscopisch klein. Samen vormen deze fijne vezels een een dicht netwerk met een groot oppervlak, wat vervuling effectief bindt. Hierdoor vangt een Rockflowbuffer het water niet alleen op, maar maakt het ook schoner: De vezelstructuur houdt zwevende deeltjes en veelvoorkomende opgeloste vervuilingen in stedelijk hemelwater effectief tegen:

 

Vaste deeltjes
0

Olie en PAKs
0

Zware metalen, meststoffen en nitraat
0

Stone wool fibre network
De watertoevoer kanalen in Rockflowsystemen zijn prima te inspecteren en te reinigen.
Dit kan keer op keer met gebruik van standaardapparatuur voor rioolreiniging. Na reiniging is het systeem weer als nieuw.

Eric Gallé

Vandervalk+degroot

Project uitgelicht: Reiniging 'first flush' op de RijnlandRoute