Bij het aanleggen van een regenwaterinfiltratiesysteem wil je het liefst optimaal gebruik kunnen maken van de aanwezige ruimte. Rockflow biedt maximale ontwerpvrijheid.

Maximale ontwerpvrijheid

Rockflow kan aan vrijwel alle gegeven omstandigheden aangepast worden. Is de locatie geschikt voor lange, smalle waterbergingssystemen, zoals bijvoorbeeld in een straat? Leg Rockflow aan als lijnbuffer met meerdere kolk/ huisaansluitingen aan de zijkant. Wordt Rockflow gebruikt onder een plein of parkeerterrein? Kies voor de rechthoekige centrale buffer met wateraanvoer aan de twee kopse kanten.

Kies de vorm die past bij het project  

De lengte en breedte zijn vrij te kiezen. Vanwege het ontbreken van een geotextiel hoeven er niet per se vierkante of rechthoekige vormen te worden aangelegd, maar kan de vorm van het aan te leggen systeem organisch zijn.

Ook de gekozen hoogte kan worden aangepast aan de mogelijkheden ter plaatse. Een Rockflowsysteem kan opgebouwd worden uit elementen van 33, 50, 66 en 100 cm hoog. Afhankelijk van de grondwaterstand is het ook mogelijk om een buffer tot 2m hoog te maken door twee elementen van 100cm op elkaar te stapelen. Dit zorgt voor maximale lokale buffercapaciteit.

Een ondergrondse infiltratieoplossing aanleggen in gebieden met een hoge grondwaterstand?

Met de Rockflow elementen van 33 cm hoog en een minimale dekking van 40 cm, is een Rockflowsysteem al mogelijk bij een grondwaterstand vanaf ca. 80 cm onder het maaiveld.

Ontwerpen met Rockflow

Een Rockflow systeem ontwerp je in vijf stappen.

01

Benodigd volume

Op basis van het af te koppelen oppervlak, de ontwerpbui en de bergingseis bereken je het benodigde Rockflow steenwol volume in m³.

02

Locatie en type systeem

Elke projectlocatie is uniek en je Rockflow ontwerp kun je hierop aanpassen: is de locatie geschikt voor lange, smalle waterbergingssystemen, zoals bijvoorbeeld in een straat? Leg Rockflow aan als lijnbuffer met meerdere kolk/ huisaansluitingen aan de zijkant. Wordt Rockflow gebruikt onder een plein of parkeerterrein? Kies voor de rechthoekige centrale buffer met wateraanvoer aan de twee kopse kanten. Ook kun je kiezen voor het aanleggen van één systeem of het aanleggen van meerdere locaties voor de waterberging. In deze stap bepaal je de optimale combinatie van systemen en systeemtypes voor jouw project.

03

Aanlegdiepte en type Rockflow element

Hoeveel ondergrondse ruimte er voor je waterbergingssysteem beschikbaar is, wordt o.a. bepaald door de grondwaterstand en de verkeersbelasting tijdens de bouw- en de gebruiksfase. Op basis van deze parameters en de verschillende beschikbare Rockflow elementhoogtes en –sterktes vind je snel de optimale inbouwdiepte en systeemhoogte voor jouw ontwerp.

04

Hydraulisch ontwerp

Nu je het volume (m³) en de gewenste hoogte (m) van je Rockflowsysteem bepaald hebt, kun je naar het hydraulisch ontwerp kijken. Voor een optimaal vul- en ledigingsgedrag van je Rockflowsysteem hanteren we een aantal basis-ontwerpprincipes, o.a.:- Watertoevoerkanalen om de 1,2m- Ontluchtingskanalen om de 3,6m- Minimaal twee ontluchtingspunten- Verschillende mogelijkheden voor een vertraagde afvoer of een noodoverloopTip: We hebben de basisprincipes als tekening voor je uitgewerkt Deze vind je als .dwg en .dxf bestanden in onze download sectie.

05

Inspectie en onderhoud

Rockflow systemen zijn goed te inspecteren en te reinigen. In onze ontwerpgids hebben we een aantal belangrijke aspecten en praktische tips voor een onderhoudsvriendelijk ontwerp voor je op een rij gezet.

Aan de slag met je eigen Rockflow ontwerp

Met onderstaande tools kun je direct van start gaan met jouw Rockflow project:

Andere vraag? Klik hier voor algemene contactgegevens en de veelgestelde vragen: