Niet alleen vanuit milieuperspectief, maar ook economisch gezien is circulariteit een belangrijk onderwerp. Het gebruik van circulaire steenwolelementen als infiltratiebuffer voor regenwater draagt hier flink aan bij.

Circulair gebruik van een natuurlijk product

Steenwol kan oneindig worden gerecycled, zonder afname van kwaliteit. De steenwolelementen van Rockflow bestaan voor ongeveer de helft uit gerecyclede steenwol producten. Het overige deel is afkomstig van een natuurlijk materiaal: basaltsteen. Basalt is een onuitputtelijke grondstof grondstof. De aarde vult de voorraad elk jaar weer (meer dan) aan. De winning van de basalt gebeurt in de directe omgeving van de ROCKWOOL productielocaties. 

Duurzaamheid in cijfers

Een onafhankelijke levenscyclusanalyse (LCA) voor Rockflow toont aan dat de milieu-impact van Rockflow over de volledige levenscyclus van het product (van oorsrong tot recycling) zeer gering is. Daarmee draagt Rockflow bij aan de ambities en vraag naar duurzame oplossingen.

Naar de Rockflow LCA en milieuproductverklaring

Rockflow heeft een MKI waarde van 11,8 € / m³. MKI staat voor Milieu Kosten Indicator. Dit is een schaduwprijs, of fictieve prijs die de kosten weergeven die je zou moeten maken om de negatieve milieu-invloeden van de productie van een product te compenseren. 

Aandeel gerecycelde steenwol in Rockflow
0

Levensduur
0

MKI waarde (/m³)
0

Factsheet circulariteit

We hebben de belangrijkste inzichten op het gebied van duurzaamheid en circulariteit van onze steenwol in een beknopte factsheet voor je op een rij gezet.

Rockflow Fact sheet web thumbnail circulair

Lees hier verder: